Privacybeleid

Geplaatst op door

Run with a smile, gevestigd aan Borgerstraat 247-2, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Privacyverklaring

Contactgegevens:

RUN WITH A SMILE
G. Luhrs
Borgerstraat 247-2
1053PN Amsterdam
info@runwithasmile.nl
runwithasmile.nl

Kamer van Koophandel:
KvK-nummer 61923354

Met betrekking tot de gegevensbescherming onder:

zijn wij te bereiken via info@runwithasmile.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Run with a smile verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Profielfoto
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens via een app
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, telefonisch of voor videoanalyses

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@runwithasmile.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Voor de Looptechnische Videoanalyse worden videobeelden verwerkt en opgeslagen om deze aan je te kunnen presenteren en, indien gewenst, in een later stadium te vergelijken met nieuwe videobeelden ten behoeve van een voortgangsanalyse.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Run verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Run with a smile verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Run neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computersystemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Run with a smile) tussen zit. Run gebruikt de volgende computersystemen: Website memberssysteem met diverse functionaliteiten voorbehouden aan leden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Run with a smile bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw contact- en identificatie-, gebruiks- en aanwezigheidsgegevens evenals informatie over uw persoonlijke situatie voor de hele duur van uw lidmaatschap en tot zeven jaar na beƫindiging hiervan, zodat we in staat zijn te antwoorden in geval van vragen over uw lidmaatschap. Bepaalde informatie kunnen wij langer bewaren, wanneer wij hier dwingende redenen voor hebben. Wij bewaren correspondentie voor zeven jaar tijd voor het geval u opnieuw contact met ons opneemt over hetzelfde onderwerp. We bewaren gegevens over incidenten tot drie jaar na de datum van het incident.
Wij bewaren betalingsgegevens tijdens het lidmaatschap tot zeven jaar na beĆ«indiging hiervan, overeenkomstig de BACS (Bankers’ Automated Clearing Services) gedragscode en de vereisten van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Run with a smile verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen uw kaart- en bankgegevens met onze aanbieders van beveiligd betalingsverkeer voor de verwerking van betaalkaarttransacties en automatische incasso.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Run with a smile blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Run with a smile gebruikt alleen technische en functionele cookies, zoals noodzakelijk voor de login op de website. Daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Run with a smile en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@runwithasmile.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij bevestiging van je identiteit vragen. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Run with a smile wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Run with a smile neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@runwithasmile.nl.